Dodaj wpis

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3 lok. 1 B (dalej jako SUNpress), właściciel serwisu Wrocpedia.pl darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez SUNPRESS Paweł Łebkowski zgodnie z poniższymi zasadami i odnośnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)
Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, stylu życia, danych demograficznych, itp.

1. Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych firmy SUNpress

SUNpress, chroni dane osobowe użytkowników witryny, zgodnie z poniższymi założeniami:
a) Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny przy składaniu zamówienia na umieszczenie wpisu bezpłatnego, wyróżnionego lub reklamy kontekstowej w serwisie Wrocpedia.pl 
b) Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę,
c) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą SUNpress

d) SUNpress może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym,
e) SUNpress nie wysyła również masowej korespondencji nie zamówionej, z wyłączeniem osób, które wyraziły zgodę przy dodaniu wpisu standardowego lub wyróżnionego w serwisie Wrocpedia na wysyłanie przez SUNpress za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych (np. newsletterów)
f) Osoby trzecie, nie będące upoważnionymi pracownikami SUNpress, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych,
g) Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, na życzenie użytkownika, 
h) Na wszelkie zapytania i uwagi użytkowników, dotyczące polityki ochrony danych osobowych, otrzymają oni niezwłoczną odpowiedź.

Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną www.wrocpedia.pl
 

2. Cele gromadzenia danych osobowych przez SUNpress

SUNpress gromadzi dane osobowe użytkowników witryny w celu:
a) Realizacji usług zleconych przez Użytkowników w serwisie Wrocpedia.pl
b) Poprawy jakości świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb użytkowników,
c) Wspierania i ułatwiania kontaktów z klientami.

3. Gromadzenie informacji

SUNpress każdorazowo określa dane, które są niezbędne do wykonania danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

  1. nazwę firmy/instytucji

  2. nazwisko i imiona,

  3. siedzibę firmy/instytucji

  4. adres zamieszkania lub pobytu,

  5. adres poczty elektronicznej,

  6. numer telefonu stacjonarnego lub/i komórkowego,

  7. numer IP


SUNpress gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:

a) Formularz zamówienia

Użytkownik witryny Wrocpedia.pl, może w momencie wyrażenia chęci skorzystania z oferty serwisu Wrocpedia.pl, zostać poproszony o wypełnienie formularza, pozwalającego na lepszą identyfikację użytkownika i realizację zamówionych usług. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącego przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartego w tych formularzach. Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę wyrażoną wcześniej. Użytkownik ma również prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy SUNpress.

b) Cookies

SUNpress wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Każda przeglądarka jednakże oferuje możliwość dokonania takich ustawień, aby użytkownik był każdorazowo informowany o możliwości przechowywania plików „cookies”. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji bądź odrzucenia plików.

c) Numery IP

SUNpress analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisu i przy analizach statystycznych Użytkowników.

d) Korespondencja poprzez e-mail

Użytkownicy witryny, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami SUNpress poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie Wrocpedia.pl zakładka Kontakt (www.wrocpedia.pl/kontakt

SUNpress przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z Użytkownikami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące usług oferowanych przez SUNpress za pośrednictwem serwisu Wrocpedia.pl
Jednocześnie SUNpress zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Użytkownikiem, wyłącznie w celach przez niego określonych.

4. Śledzenie konwersji w Google AdWords

Witryna „Google AdWord” korzysta z programu służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie i związanej z nią funkcją śledzenia konwersji.

Plik cookie wykorzystywany do śledzenia konwersji jest ustawiany w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy dostarczanej przez Google dla reklamodawcy, który aktywował funkcjęśledzenia. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Ważność tych plików cookies wygasa po 30 dniach; pliki te nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Witryna „Google AdWord” korzysta z programu służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w internecie i związanej z nią funkcją śledzenia konwersji. Pliki cookies, wykorzystywane do śledzenia konwersji, są ustawiane w chwili kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google i przekazywane do reklamodawcy, który aktywował funkcję monitorowania. Ważność plików cookies wygasa po 30-stu dniach i po tym okresie nie można już zidentyfikować ich użytkownika. Jeżeli są one ważne w chwili odwiedzenia określonych stron naszej witryny, zarówno Google, jak i my możemy łatwo stwierdzić, że użytkownik kliknął na daną reklamę i przeszedł na stronę. Każdy reklamodawca Google AdWords otrzymuje inne pliki cookies, zatem nie można śledzić tych plików w witrynach reklamodawcy. Informacje gromadzone przez pliki cookies służące do śledzenia konwersji są wykorzystywane do generowania zbiorczych statystyk dla reklamodawców, którzy aktywowali opcję śledzenia konwersji. Reklamodawcy mogą zobaczyć łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i przeszli do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji, ale nie mają dostępu do informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć pliki cookies służące do śledzenia konwersji, należy włączyć ich blokadę w swojej przeglądarce. Po dezaktywowaniu funkcji zapisu tego rodzaju plików cookies nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

Dalsze informacje dotyczące regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w Google można znaleźć na stronie Google: http://www.google.pl/policies/privacy/

5. Usługa analizy

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy poszczególnych użytkowników zostaną skrócone przed ich przesłaniem na terytorium Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP przesyłany jest w pełnej postaci na serwer Google do USA, gdzie następuje jego skrócenie. Google na zlecenie operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i z korzystaniem z internetu.

Google nie będzie powiązywać adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookies (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Niniejsza witryna korzysta z rozszerzenia Google Analytics „_anonymizelp()”, dlatego dalej przetwarzane będą wyłącznie skrócone adresy IP, co oznacza, że bezpośrednie powiązanie z indywidualnym użytkownikiem jest wykluczone.

6. Retargeting / Remarketing

Niniejsza witryna internetowa korzysta z technologii retargetingu, usługi dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Funkcja ta umożliwia dotarcie do użytkowników, którzy są zainteresowani sklepem i produktami na naszych witrynach, poprzez wyświetlanie spersonalizowanych i dostosowanych do ich zainteresowań reklam.

Artykuły reklamowe, które mają wyświetlić się na witrynie, są dobierane odpowiednio do wyników analizy plików cookies, które dostarczają informacji o wcześniejszych ruchach użytkownika na witrynie; dane osobowe użytkownika nie są jednak w tym przypadku zapisywane. Technologia retargetingu korzysta z plików cookies, które są zapisywane na komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika, w celu uzyskania anonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika i dostosowania na ich podstawie wyświetlanych reklam, tak aby odpowiadały indywidualnym potrzebom danego użytkownika. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają na wyświetlenie reklamy, która z dużym prawdopodobieństwem dotyczy produktów lub informacji poszukiwanych przez danego użytkownika. Użytkownik może trwale zablokować funkcję pobierania danych przez cookies w celu dostosowywania reklam na stronie. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dalsze informacje i regulacje ochrony danych osobowych dotyczących reklamy i Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/

7. Użytkownik, który chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z SUNpress pisząc na adres:

SUNpress Paweł Łebkowski
Plac Pereca 3 lok. 1 B
53-431 Wrocław

lub drogą mailową na: biuro@sunpress.pl 
 

ogłoszenia Wrocław
Google+