Dodaj wpis

Formularz reklamacji

 

DANE SPRZEDAWCY

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b, 53-431 Wrocław

NIP 8971115425, REGON 930989933

tel. 71 785 55 23, 71 343 59 28,

e-mail: wrocpedia@gmail.com

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji:

 

Adres e-mail:

 

DANE DOTYCZĄCEUMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia:

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:

 

Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:

 

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Opis produktu (np. rodzaj wpisu, reklama kontekstowa)

 

Cena produktu:

 

OKREŚLENIE WADY

Opis wady

 

Data stwierdzenia wady:

 

ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

Nieodpłatna publikacja wpisu w innym terminie (usunięcie wady)

 

Obniżenie ceny wpisu, reklamy - kwota obniżenia ceny

 

 

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy 

 

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny produktu albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:

 

Inny sposób zwrotu pieniędzy:

 

INNE UWAGI KLIENA

 

 

 

 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

Miejscowość, data:

 

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

ogłoszenia Wrocław
Google+